Câu 7: Chọn từ hay nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau và nói rõ tại sao em chọn từ đó ? Lời ru nồng nàn, tha t

Câu 7: Chọn từ hay nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau và nói rõ
tại sao em chọn từ đó ?
Lời ru nồng nàn, tha thiết của mẹ .vào tâm hồn ngây thơ , trong
trắng của tôi biết bao yêu thương.
A. Rơi
B. Rắc
C. Rụng
D. Rót.Viết một bình luận

Câu hỏi mới