Câu Trường có hai loại đồng phục một là đồng phục thể dục, hai là đồng phục đi học tùy theo kiểu dáng của nam và nữ để may, t

Câu Trường có hai loại đồng phục một là đồng phục thể dục, hai là đồng phục đi học tùy theo kiểu dáng của nam và nữ để may, thuộc phần nào của bài văn tả chiếc áo đồng phục?
a. đầu bài
b. mở bài
c. thân bài
d. kết bàiViết một bình luận

Câu hỏi mới