Câu văn sau nằm ờ phần nào của bài văn tả đồ vật: Hôm qua, em và mẹ mua rất nhiều đồ dùng học tập, nào là sách, vở, bút, thướ

Câu văn sau nằm ờ phần nào của bài văn tả đồ vật: Hôm qua, em và mẹ mua rất nhiều đồ dùng học tập, nào là sách, vở, bút, thước, phấn,… Nhưng em vẫn thích ngắm nghía chiếc thước mà mẹ chọn nhất.
a. mở bài
b. thân bài
c. kết bài
d. Tất cả đều đúngViết một bình luận

Câu hỏi mới