‘ chỉ có anh em nhà cá chép là siêng năng chăm chỉ luyện tập’ có mấy tính từ

‘ chỉ có anh em nhà cá chép là siêng năng chăm chỉ luyện tập’
có mấy tính từViết một bình luận

Câu hỏi mới