chuyển các câu hỏi sau thành các kiểu câu khác có nghĩa tương đương? a) Sao cháu nhát thế? b) Các bạn có thể ra chỗ khác chơ

chuyển các câu hỏi sau thành các kiểu câu khác có nghĩa tương đương?
a) Sao cháu nhát thế?
b) Các bạn có thể ra chỗ khác chơi cho bà mình nghỉ ngơi được không?
c) Sao mà ván cờ hay thế?Viết một bình luận

Câu hỏi mới