Chuyển các câu hỏi sau thành câu kể câu cảm hoặc câu chuyện sao cho nghĩa không đổi a sao cháu nhát thế? B Các bạn có thể r

Chuyển các câu hỏi sau thành câu kể câu cảm hoặc câu chuyện sao cho nghĩa không đổi
a sao cháu nhát thế?
B Các bạn có thể ra chỗ khác chơi cho bà mình nghỉ được ko ?
c sao mà ván cờ hay thế ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới