Đáp án nào dưới đây là thành ngữ? a Mưa phùn gió lạnh bMưa to gió lốc c Mưa thuận gió hoà

Đáp án nào dưới đây là thành ngữ?
a Mưa phùn gió lạnh bMưa to gió lốc c Mưa thuận gió hoà dMưa rào gió bãoViết một bình luận

Câu hỏi mới