Đặt hai câu kể Ai thế nào? để nói về những phẩm chất của anh hùng Trần Đại Nghĩa.

Đặt hai câu kể Ai thế nào? để nói về những phẩm chất của anh hùng Trần Đại Nghĩa.

2 bình luận về “Đặt hai câu kể Ai thế nào? để nói về những phẩm chất của anh hùng Trần Đại Nghĩa.”

  1. – Anh hùng Trần Đại Nghĩa thật yêu nước và giỏi giang.
    – Trần Đại Nghĩa – anh hùng giỏi giang này rất yêu nước và thông minh.
    *Khái niệm:
    – Câu kể Ai thế nào? dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật, hiện tượng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới