Dấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng gì? “Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù,

Dấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng gì?
“Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy.”
(Duy Khán)
1 Báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước1 2Báo hiệu lời dẫn trực tiếp2 3Đánh dấu phần đặc biệt trong đoạn văn3 4Báo hiệu lời nói của nhân vật4
giúp em

2 bình luận về “Dấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng gì? “Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù,”

 1. Dấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng gì?
  “Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy.” (Duy Khán)
  1) Báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước
  2) Báo hiệu lời dẫn trực tiếp
  3) Đánh dấu phần đặc biệt trong đoạn văn
  4) Báo hiệu lời nói của nhân vật giúp em
  – Giải thích: Dấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước
  #Chúc bạn học tốt#

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích :
  Đấu hai chấm trong câu dưới đây có tác dụng gì ?
  “Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất : con xập xềnh, com muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy.
  ( Duy Khán )
  Giải đáp : 1
  – Dấu hai chấm có tác dụng : báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
  *Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới