Dấu ngoặc kép trong câu văn sau dùng để làm gì? Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ văn minh, ”khai hoá”của

Dấu ngoặc kép trong câu văn sau dùng để làm gì?
Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ văn minh, ”khai hoá”của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. (Thép Mới)
A.Đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp, lời nói của nhân vật.
B. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.
C. Báo trước lời nói của nhân vật trong văn bản tự sự.
D. Đánh dấu tên tác phẩm, văn bản, quyển sách, chương trình.
Viết một bình luận