đề bài: kể lại môt câu chuyện em đã đc nghe và đc đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.Cho bt em đã viết mở bài của câu chuy

đề bài: kể lại môt câu chuyện em đã đc nghe và đc đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.Cho bt em đã viết mở bài của câu chuyện theo cách nào?
”LƯU Ý” là kể truyện dế mèn bên vực kẻ yếu,ko chép mạng ạ
XIN C.ƠNViết một bình luận

Câu hỏi mới