Điền”ch”hoặc”tr”thích hợp vàochỗtrống: “Mặt ? ăngtròn, tovàđỏ,từtừlênở ? ân trời, sau rặng số ba đen của làng xa . Mấy sợi mâ

Điền”ch”hoặc”tr”thích hợp vàochỗtrống:
“Mặt
?
ăngtròn, tovàđỏ,từtừlênở
?
ân trời, sau rặng số ba đen của làng xa . Mấy sợi mây còn vắt ngang qua , mỗi lúc một mảnh dần , rồi đứt hẳn .”
(Theo ThạchLam)Viết một bình luận

Câu hỏi mới