Dòng nào dưới đây chứa các động từ? a. đọc báo, trồng hoa, làm cá. b. đãi gạo, tập thể dục, thông minh. c. dễ thương, nghe gi

Dòng nào dưới đây chứa các động từ?
a. đọc báo, trồng hoa, làm cá.
b. đãi gạo, tập thể dục, thông minh.
c. dễ thương, nghe giảng, tưới cây.
d. nhặt rau, tròn trĩnh, quét lớp.

2 bình luận về “Dòng nào dưới đây chứa các động từ? a. đọc báo, trồng hoa, làm cá. b. đãi gạo, tập thể dục, thông minh. c. dễ thương, nghe gi”

 1. a. đọc báo, trồng hoa, làm cá.
  b. đãi gạo, tập thể dục, thông minh.
  c. dễ thương, nghe giảng, tưới cây.
  d. nhặt rau, tròn trĩnh, quét lớp.
  => Chọn a,
  Giải thích:
  a. đọc báo, trồng hoa, làm cá là động từ.
  b. đãi gạo, tập thể dục là động từ, thông minh là tính từ.
  c. nghe giảng, tưới cây là động từ; dễ thương là tính từ.
  d.nhặt rau, quét lớp là động từ, tròn trĩnh là tính từ

  Trả lời
 2. a)là động từ
  b) ko phải vì thông minh là tính từ
  C) ko phải vì dễ thương là tính từ
  d) ko phải vì tròn trĩnh là tính từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới