gạch dưới VN vủa từng câu kể ai thế nào? trong đoạn văn dưới đây. VN do tính từ hay cụm tính từ( đt hay cụm đt) tạo thành c

gạch dưới VN vủa từng câu kể ai thế nào? trong đoạn văn dưới đây. VN do tính từ hay cụm tính từ( đt hay cụm đt) tạo thành
càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. bầu trời cũng sang xanh lên . mặt nước lóa sáng. càng lên cao, trăng càng trong và nhẹ bỗng. biển sáng lên lấp lóa như đăc sánh, còn trời thì trong như nướcViết một bình luận

Câu hỏi mới