Ghi lại mục đích dưới đây: a, Ôi, hôm nay sao mà chơi vui thế b,Bạn có thể cho mình mượn bút Không baì 2 : Đặt câu hỏi phù lợ

Ghi lại mục đích dưới đây:
a, Ôi, hôm nay sao mà chơi vui thế
b,Bạn có thể cho mình mượn bút Không
baì 2 : Đặt câu hỏi phù lợp cho mỗi tình huống sau
a,Trong hiệu sách, có em muốn cô bán hàng cho xem 1 cuốn sách
b, Bạn Lan viết chữ rất đẹp em bộc lộ sự thán phục bạn Lan bằng 1 câu hỏi
c, Em làm sai bài toán và tự trách mìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới