giả sử vua búc không nhìn thấy con nhện. Em gặp vua búc trong rừng khi ông vừa thất bại sáu lần và ông đang rất nản lòng. Em

giả sử vua búc không nhìn thấy con nhện. Em gặp vua búc trong rừng khi ông vừa thất bại sáu lần và ông đang rất nản lòng. Em sẽ nói gì để ông lấy lại tinh thần và dũng khí chiến đấu?

2 bình luận về “giả sử vua búc không nhìn thấy con nhện. Em gặp vua búc trong rừng khi ông vừa thất bại sáu lần và ông đang rất nản lòng. Em”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới