Giải câu đố sau: Là tên sao ở trời cao Bỏ nón thành thú bay vào cung trăng Thêm nặng tuổi mãi thêm tăng Râu v

Giải câu đố sau:
Là tên sao ở trời cao
Bỏ nón thành thú bay vào cung trăng
Thêm nặng tuổi mãi thêm tăng
Râu vào thì hoá người làm thủ công.
Từ thêm nặng là từ nào?
A.họB.thọC.thợD.bọViết một bình luận

Câu hỏi mới