Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội, cần giới thiệu quê em ở đâu. (Chú ý: Trong phần có trò chơi hoặc lễ hội gì thú v

Hãy giới thiệu một trò chơi hoặc một lễ hội, cần giới thiệu quê em ở đâu. (Chú ý: Trong phần có trò chơi hoặc lễ hội gì thú vị).
quê mình Hà tĩnh nha
mai mình nộp cô giúp vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới