Mình bầu môi miệng nứt hai Chỉ có một mắt chui hoài trong hang.

Mình bầu môi miệng nứt hai
Chỉ có một mắt chui hoài trong hang.

2 bình luận về “Mình bầu môi miệng nứt hai Chỉ có một mắt chui hoài trong hang.”

  1. $\text{ Mình bầu môi miệng nứt hai  }$
    $\text{ Chỉ có một mắt chui hoài trong hang }$
    $\text{ Trả lời : là cái ngòi bút }$
    $\text{ Xin hay nhất nha }$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới