Mn trong đây những từ nào là danh từ vậy :” ngôi sao, tiết, bất ngờ, con lợn đất

Mn trong đây những từ nào là danh từ vậy :” ngôi sao, tiết, bất ngờ, con lợn đất

2 bình luận về “Mn trong đây những từ nào là danh từ vậy :” ngôi sao, tiết, bất ngờ, con lợn đất”

  1. Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, đơn vị.
    Vì danh từ có thể kết hợp được với số đếm nên danh từ là: ngôi sao, tiết, con lợn đất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới