Câu 4 hãy ghi lại cốt truyện của câu chuyện Sỏ Dừa : b, Phát triển một cốt truyện ở trên để viết thành một đo

Câu 4 hãy ghi lại cốt truyện của câu chuyện Sỏ Dừa :

b, Phát triển một cốt truyện ở trên để viết thành một đoàn văn kể chuyện

(chú ý cần hình dung cụ thể để kể rõ hành động, lời nói và kết hợp tả ngoại hình nhân vật…)Viết một bình luận

Câu hỏi mới