Câu nào dưới đây được viết theo mẫu ai làm gì A1 ngày mới bắt đầu bê không gian trong lành yên tĩnh C các

Câu nào dưới đây được viết theo mẫu ai làm gì A1 ngày mới bắt đầu bê không gian trong lành yên tĩnh C các bác nông dân dắt trâu ra đồng đi trên những bông lúa những giọt Sương vẫn còn động trong vắt như những giọt nước

2 bình luận về “Câu nào dưới đây được viết theo mẫu ai làm gì A1 ngày mới bắt đầu bê không gian trong lành yên tĩnh C các”

 1. *** Tìm câu được viết theo mẫu “Ai làm gì ?”
  a, Một ngày mới bắt đầu 
  b, Không gian trong lành, yên tĩnh. 
  c, Các bác nông dân dắt trâu ra đồng.
  d,  Trên những bông lúa, những giọt sương vẫn còn đọng, trong vắt như những giọt
  => Giải đáp : C . Các bác nông dân dắt trâu ra đồng 
  – Các bác nông dân : Ai ?
  – Dẫn dắt trâu ra đồng : làm gì ?
  => Làm gì : Dẫn dắt 

  Trả lời

Viết một bình luận