Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ láy ? A.dữ dội,lồng lộn ,mệt mỏi ,thách thức, từ tốn; B. Dữ dội ,lồng lộn, mạnh mẽ, thác

Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ láy ? A.dữ dội,lồng lộn ,mệt mỏi ,thách thức, từ tốn; B. Dữ dội ,lồng lộn, mạnh mẽ, thách thức, vững vàng; C. Hung hăng, mạnh mẽ,đứng vững, thách thức, mệt mỏi.

2 bình luận về “Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ láy ? A.dữ dội,lồng lộn ,mệt mỏi ,thách thức, từ tốn; B. Dữ dội ,lồng lộn, mạnh mẽ, thác”

 1. Mình gửi
  Chọn B Dữ dội ,lồng lộn, mạnh mẽ, thách thức, vững vàng; là từ láy
  Còn 
  A  ,mệt mỏi ,thách thức, từ tốn; TỪ GHÉP
  C  đứng vững,  mệt mỏi. LÀ TỪ GHÉP

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới