Em hãy lập giàn ý miêu tả chiếc cặp sách của em ?

Em hãy lập giàn ý miêu tả chiếc cặp sách của em ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới