Hãy xếp các từ sau thành ba nhóm từ loại. Đặt tên mỗi nhóm Vui, không khí ,đẹp ,cười , niềm vui ,xinh xắn, câu kể,

Hãy xếp các từ sau thành ba nhóm từ loại. Đặt tên mỗi nhóm

Vui, không khí ,đẹp ,cười , niềm vui ,xinh xắn, câu kể, tiếng cười, tươi tốt ,câu hát, tình yêu, yêu thương, đáng yêu, duyên dáng

2 bình luận về “Hãy xếp các từ sau thành ba nhóm từ loại. Đặt tên mỗi nhóm Vui, không khí ,đẹp ,cười , niềm vui ,xinh xắn, câu kể,”

 1. Nhóm 1. Danh từ:
  + không khí, niềm vui, câu kể, tiếng cười, câu hát, tình yêu.
  Nhóm 2. Tính từ:
  + vui, đẹp, xinh xắn, tươi tốt, đáng yêu, duyên dáng.
  Nhóm 3. Động từ:
  + cười, yêu thương.
  *** Khái niệm (xem thêm):
  – Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, đơn vị.
  – Động từ là những từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái. 
  – Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,… 
  color{red}{@Cá}

  Trả lời
 2. -Có ba nhóm từ loại là : Danh từ , Động từ , Tính từ
  +,Danh từ : từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, đơn vị.
  +,Động từ : là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái
  +,Tính từ : là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách,  màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi…của người hoặc vật
  $\text{Nhóm danh từ}$ : Không khí , câu kể , câu hát , niềm vui,tình yêu
  $\text{ Nhóm động từ}$ : Cười , yêu thương 
  $\text{Nhóm tính từ}$ : Vui , đẹp , niềm vui , xinh xắn , đáng yêu , duyên dáng,tươi tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới