Hãy viết một bức thư gửi người thân ( người bạn) ở xa để hỏi thăm và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ 1 vừa

Hãy viết một bức thư gửi người thân ( người bạn) ở xa để hỏi thăm và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ 1 vừa quaViết một bình luận

Câu hỏi mới