nón/sợi/người/giang./từng/đan/Nhớ/chuốt

nón/sợi/người/giang./từng/đan/Nhớ/chuốt

2 bình luận về “nón/sợi/người/giang./từng/đan/Nhớ/chuốt”

 1. $#khoanguyen045$
  nón/sợi/người/giang./từng/đan/Nhớ/chuốt
  -> Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 
  *** $\text{ Cách sắp xếp:}$
  + Muốn sắp xếp dễ dàng nhất là để từ viết hoa ở đầu câu rồi tiếp tục sắp xếp theo trình tự hợp lí.
  $\text{( Câu thơ này có trong bài Việt Bắc của tác giả Tố Hữu)}$

  Trả lời

Viết một bình luận