SOS giúp mình với rộn dàng ,dở rang, rầm dộ ,giao du từ nào viết đúng chính tả ?

SOS giúp mình với rộn dàng ,dở rang, rầm dộ ,giao du từ nào viết đúng chính tả ?

2 bình luận về “SOS giúp mình với rộn dàng ,dở rang, rầm dộ ,giao du từ nào viết đúng chính tả ?”

 1. – Từ đúng chính tả là: Giao du
  – Các từ sai là :
  + rộn dàng -> rộn ràng. 
     * rộn ràng có nghĩa vui vẻ, tích cực trong một không gian nào đó.
  + dở rang -> dở dang.
     * dở dang có nghĩa: chỉ một điều gì đó chưa hoàn thành, còn thiếu sót thứ gì đó hoặc nôn na là chưa xong một công việc nào đó. 
  + rầm dộ -> rầm rộ.
       * rầm rộ có nghĩa: 1 vấn đề hoặc 1 sự việc nào đó được hiện lên mạnh mẽ, nhộn nhịp. 

  Trả lời
 2. Trả lời.
  – Từ giao du là từ đúng chính tả.
  + nghĩa từ giao du: có quen biết qua lại với nhiều người hoặc nhiều tầng lớp xã hội. 
  giải thích:
  – Các từ còn lại đều không có nghĩa vì sai chính tả. Sửa lại như sau:
  + Rộn dàng -> rộn ràng: chỉ bầu không khí ở một khu vực hoặc một nơi nào đó vui vẻ, nhộn nhịp.
  + Dở rang -> dở dang: chỉ một công việc hoặc một việc làm nào đó đang bỏ dở, chưa làm xong
  + Rầm dộ -> rầm rộ: chỉ một sự hiện lên nào đó mạnh mẽ và sôi nổi.

  Trả lời

Viết một bình luận