Trái nghĩa với từ bao dung là

Trái nghĩa với từ bao dung là

2 bình luận về “Trái nghĩa với từ bao dung là”

 1. @Ma
  – Trái nghĩa với từ bao dung là: hẹp hòi, ích kỷ,..
  -> Nghĩa: Bao dung là thái độ biết đồng cảm, yêu thương, rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
  (Đồng nghĩa: rộng lượng)

  Trả lời
 2. Bao dung là lối sống yêu thương, chia sẻ, tha thứ thay vì ghét bỏ, thù hận người khác.
  ⇒ Trái nghĩa bao dungích kỷ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới