Từ đoạn thơ trên em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận về một mùa mà em yêu thích nhất trong năm [về mùa

Từ đoạn thơ trên em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận về một mùa mà em yêu thích nhất trong năm [về mùa đông]Viết một bình luận

Câu hỏi mới