Vào mùa hè sông hương như dải lúa đào chủ ngữ là gì vị ngữ là gì

Vào mùa hè sông hương như dải lúa đào chủ ngữ là gì vị ngữ là gì

2 bình luận về “Vào mùa hè sông hương như dải lúa đào chủ ngữ là gì vị ngữ là gì”

Viết một bình luận