Thâm …iêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi.

Thâm …iêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi.

2 bình luận về “Thâm …iêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi.”

 1. $#khoanguyen045$
  Thâm …iêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi.
  -> $\text{ Điền: ngh}$
  => Thâm nghiêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi.

  Trả lời
 2. Thâm $nghiêm$ có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi
                                                    $#Study well<3$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới