Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm?

Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm?

2 bình luận về “Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm?”

 1. $#khoanguyen045$
  Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đúng với điều Rô-be đã làm?
  a.Thẳng như ruột ngựa
  b Cây ngay không sợ chết đứng
  c. Thước đắng dã tật
  d. Đói cho sạch, rách cho thơm.
  -> $\text{” Đói cho sạch rách cho thơm” đúng với điều mà Rô – be đã làm.}$
  => Dù nhà nghèo nhưng Rô – be không lấy tiền của người khác đó mà lại trả lại tiền thừa cho họ. Mặc dù bị xe tông, gãy chân nhưng quyết phải trả lại tiền cho vị khách ấy.

  Trả lời
 2. #thv
  →D
  ⇒Cậu bé Rô – be trong bài là một người dù có phải chết đi chăng nữa thì cậu cũng không để cái sự uy tín của mình bị mất được.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới