tìm cauu kể ai thế nào? trong đoạn trích sau gạch chéo // tách bộ phận CN-VN trong từng câu tìm được thân cọ vút thẳng trời h

tìm cauu kể ai thế nào? trong đoạn trích sau gạch chéo // tách bộ phận CN-VN trong từng câu tìm được
thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao. búp cọ vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên.lạ cọ xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy,một rừng mặt trời mới mọc. căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ.ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng cọ. quộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới