Trong bài thơ “Tiếng Ru, nhà thơ Tố Hữu có viết: Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

Trong bài thơ “Tiếng Ru, nhà thơ Tố Hữu có viết:
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người-đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
Từ cách diễn đạt trong đoạn thơ trên, em hiểu được nhà thơ muốn nói với chúng ta điều gì?

2 bình luận về “Trong bài thơ “Tiếng Ru, nhà thơ Tố Hữu có viết: Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng”

  1. Nhà thơ muốn nói với chúng ta là chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc, đoàn kết lẫn nhau tạo nên những điều tốt đẹp, 1 người hay 1 cá thể nào đó cũng ko bằng sự đoàn kết của nhiều người hay nhiều cá thể khác.

    Trả lời
  2. Từ cách diễn đạt trong đoạn thơ trên,em hiểu rằng nhà thơ Tố Hữu đã muốn nói với chúng ta rằng nếu chỉ có một người thì chẳng thể làm ra được việc gì cả.Nhắc chúng rằng phải đoàn kết cùng nhau làm việc thì sẽ tạo ra những điều phi thường.
     NhiNguyen2k12 

    Trả lời

Viết một bình luận