Trong các từ sau: Ngọt ngào, ầm ầm, tí tách, đục ngầu, lặn ngụp thì từ nào không cùng nhóm các từ còn lại?

Trong các từ sau: Ngọt ngào, ầm ầm, tí tách, đục ngầu, lặn ngụp thì từ nào không cùng nhóm các từ còn lại?Viết một bình luận

Câu hỏi mới