Từ in hoa trong câu sau thuộc loại từ nào: -Cơn TỨC GIẬN của tên cướp biển thật DỮ DỘI

Từ in hoa trong câu sau thuộc loại từ nào:
-Cơn TỨC GIẬN của tên cướp biển thật DỮ DỘI

2 bình luận về “Từ in hoa trong câu sau thuộc loại từ nào: -Cơn TỨC GIẬN của tên cướp biển thật DỮ DỘI”

 1. # Chớp#  
  Từ in hoa trong câu sau thuộc loại từ nào: – Cơn TỨC GIẬN của tên cướp biển thật DỮ DỘI
  -> Thuộc ( tức giận ) động từ và tính từ ( dữ dội )
  @ Giải thích : 
  – Tức giận là một phản ứng cảm xúc liên quan đến việc phản ứng tâm lý của con người ( động từ )
  – Dữ dội là hiện tượng diễn ra mạnh mẽ. ( tính từ )

  Trả lời

Viết một bình luận