Từ láy có mấy dạng và từ ghép có mấy dạng?

Từ láy có mấy dạng và từ ghép có mấy dạng?

2 bình luận về “Từ láy có mấy dạng và từ ghép có mấy dạng?”

 1. $#khoanguyen045$
  Từ láy có mấy dạng và từ ghép có mấy dạng?
  -> Từ láy có 2 dạng: 
  + Láy âm ( VD: xám xịt)
  + Láy vần ( VD: lảo đảo)
  -> Từ ghép có 2 dạng: 
  + Ghép tổng hợp ( VD: xe cộ)
  + Phép phân loại ( VD: xe máy)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    từ láy gồm 2 dạng chính là láy toàn bộ và láy bộ phận.
   từ ghép gồm 2 dạng từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại.

  Trả lời

Viết một bình luận