Từ nào dưới đây viết sai chính tả? rêu rao dạt dào rắn giỏi giục giã

Từ nào dưới đây viết sai chính tả? rêu rao dạt dào rắn giỏi giục giã

2 bình luận về “Từ nào dưới đây viết sai chính tả? rêu rao dạt dào rắn giỏi giục giã”

  1. Từ nào dưới đây viết sai chính tả ? dạt dào , rêu rao, rắn giỏi , giục giã
    Từ viết sai chính tả là : Rắn giỏi
    -> Sửa lại : Rắn rỏi

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới