Từ ngữ nào dưới đây là danh từ? thanh âm thanh tĩnh thanh lịch thanh bình

Từ ngữ nào dưới đây là danh từ?
thanh âm thanh tĩnh thanh lịch thanh bìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới