vì sao chú bé hiền được gọi là ông trạng thả diều a.vì chú rất ham thả diều b.vì chú đỗ trạng nguyên khi còn là một chú bé ha

vì sao chú bé hiền được gọi là ông trạng thả diều
a.vì chú rất ham thả diều
b.vì chú đỗ trạng nguyên khi còn là một chú bé ham thích chơi diều
c.vì chú biết làm diều từ lúc còn béViết một bình luận

Câu hỏi mới