Viết bài văn thuyết minh về Hội Xuân 2023 ở quê em. (theo dàn ý) a/MB:Giới thiệu về Hội Xuân 2023 ở quê em.

Viết bài văn thuyết minh về Hội Xuân 2023 ở quê em.
(theo dàn ý)
a/MB:Giới thiệu về Hội Xuân 2023 ở quê em.
b/TB:
– Hội Xuân diễn ra vào thời gian nào, địa điểm ở đâu ?
– Hội Xuân diễn ra những sự kiện gì ?
– Giới thiệu hoạt động đặc sắc nhất ở Hội Xuân 2023 .
c/KB: Nêu ý nghĩa của Hội Xuân và cảm nghĩ của em.Viết một bình luận