Viết một đoạn văn nói về cảnh đẹp ở Ninh Bình (ko quá dài và cũng ko quá ngắn, mik cần gấp nha.)

Viết một đoạn văn nói về cảnh đẹp ở Ninh Bình (ko quá dài và cũng ko quá ngắn, mik cần gấp nha.)Viết một bình luận