Ý gồm các từ là tính từ: a. thẫn thờ, lo lắng, chơi đùa b. ăn uống, mơ mộng, trong sáng c. ngây thơ, trong sáng, mũm mĩm d. đ

Ý gồm các từ là tính từ:
a. thẫn thờ, lo lắng, chơi đùa
b. ăn uống, mơ mộng, trong sáng
c. ngây thơ, trong sáng, mũm mĩm
d. đồ ăn, thức uống, giấc ngủViết một bình luận

Câu hỏi mới