1.Xác định TN,CN,VN trong câu sau:” Chiều chiều, mặt trời đã xuống núi một lát nhưng phong cảnh vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn

1.Xác định TN,CN,VN trong câu sau:” Chiều chiều, mặt trời đã xuống núi một lát nhưng phong cảnh vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn êm dịu.
SOS

2 bình luận về “1.Xác định TN,CN,VN trong câu sau:” Chiều chiều, mặt trời đã xuống núi một lát nhưng phong cảnh vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn”

 1. Chiều chiều,/ mặt trời/ đã xuống núi một lát (nhưng) phong cảnh/ vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn êm
      TN                CN1           VN1                         QHT          CN2                  VN2 
  dịu. 
  Chiều là TN
  Mặt trời là CN1
  Đã xuống núi một lát là VN2
  Nhưng là QHT
  Phong cảnh là CN2
  Vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn êm là VN2
               

  Trả lời
 2. “Chiều chiều, mặt trời đã xuống núi một lát nhưng phong cảnh vẫn rõ ét trong ánh hoàng hôn êm dịu.”
  + Trạng ngữ 1: Chiều chiều,
  + Chủ ngữ 1: mặt trời
  + Vị ngữ 1: đã xuống núi một lát
  + Chủ ngữ 2: phong cảnh
  + Vị ngữ 2: vẫn rõ ét
  + Trạng ngữ 3: trong ánh hoàng hôn êm dịu.

  Trả lời

Viết một bình luận