1.Dãy từ nào sau đây chỉ gồm toàn các từ láy? (1 Điểm) A. trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm B. lộng lẫy, rực rỡ, cọng cỏ C. mịt

1.Dãy từ nào sau đây chỉ gồm toàn các từ láy?
(1 Điểm)
A. trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm
B. lộng lẫy, rực rỡ, cọng cỏ
C. mịt mù, rực rỡ, lộng lẫy
D. lộng lẫy, mịt mù, bất tận

2 bình luận về “1.Dãy từ nào sau đây chỉ gồm toàn các từ láy? (1 Điểm) A. trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm B. lộng lẫy, rực rỡ, cọng cỏ C. mịt”

 1. $#khoanguyen045$
  1. Dãy từ nào sau đây chỉ gồm toàn các từ láy?   
  A. trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm
  B. lộng lẫy, rực rỡ, cọng cỏ
  C. mịt mù, rực rỡ, lộng lẫy
  D. lộng lẫy, mịt mù, bất tận
  -> $\text{Dãy C chỉ gồm toàn các từ láy.}$
  => Dòng A có từ “trơ trụi” mà “trơ” cũng có nghĩa, “trụi” cũng có nghĩa.
  => Dòng B có từ “cọng cỏ” mà “cọng” cũng có nghĩa, “cỏ” cũng có nghĩa.
  => Dòng D có từ “bất tận” mà chúng không có lặp vần hay âm nên nó là từ ghép. 

  Trả lời
 2. 1.Dãy từ nào sau đây chỉ gồm toàn các từ láy?
  (1 Điểm)
   A. trơ trụi, mịt mù, ngán ngẩm
  B. lộng lẫy, rực rỡ, cọng cỏ
  C. mịt mù, rực rỡ, lộng lẫy
  D. lộng lẫy, mịt mù, bất tận
   đáp án C
  #ltvhz

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới