1) Theo em,,yêu quý thiên nhiên sẽ mang điều gì cho tâm hồn con người? 3) thông qua bài đọc, em hiểu gì về tình cảm của con

1) Theo em,,yêu quý thiên nhiên sẽ mang điều gì cho tâm hồn con người?
3) thông qua bài đọc, em hiểu gì về tình cảm của con người đối với thiên nhiên?Viết một bình luận

Câu hỏi mới