1. tìm 2 thành ngữ nói về các hiện tượng thiên nhiên. 2. đánh trống, đánh giày, đánh tiếng ,đánh trứng ,đánh đàn ,đánh cá ,đá

1. tìm 2 thành ngữ nói về các hiện tượng thiên nhiên.
2. đánh trống, đánh giày, đánh tiếng ,đánh trứng ,đánh đàn ,đánh cá ,đánh răng ,đánh bức điện ,đánh bẫy .
từ đánh ở trên là từ nhiều nghĩa hay từ đồng âm? Vì sao?
3: xác định nghĩa của từ quả trong những cách dùng sau:
A. Cây hồng rất sai quả:
B. Mỗi người có một quả tim:
C. Quả đất quay xung quanh mặt trời:
4: với mỗi nghĩa dưới đây của từ mũi, hãy đặt một câu.
a) Bộ phận trên mặt người và động vật, dùng để thở và ngửi.
b) Bộ phận có đầu nhọn, nhô ra phía trước của một số vật.
c) Đơn vị lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tấn công theo một hướng nhất định.



Viết một bình luận

Câu hỏi mới