3. Xác định chức năng ngữ pháp (làm chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ) của đại từ tôi trong từng câu sau dưới đây: a, Đơn

3. Xác định chức năng ngữ pháp (làm chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ) của đại từ tôi trong từng câu sau dưới đây:
a, Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi.
b, Người đạt điểm cao trong kì thi học sinh giỏi cấp trường là tôi.
c, Cả nhà rất yêu quý tôi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới