4.(2đ) Em hiểu nghĩa từng câu tục ngữ, ca dao sau như thế nào?: a) Học thày không tày học bạn. b) Học một biết mười. c) Đó

4.(2đ) Em hiểu nghĩa từng câu tục ngữ, ca dao sau như thế nào?:
a) Học thày không tày học bạn.
b) Học một biết mười.
c) Đói cho sạch, rách cho thơm.
d) Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước mọi bề mới nên.

2 bình luận về “4.(2đ) Em hiểu nghĩa từng câu tục ngữ, ca dao sau như thế nào?: a) Học thày không tày học bạn. b) Học một biết mười. c) Đó”

 1. Câu a học Tày không thầy học bạn nghĩa là ngoài học thầy cô chúng ta còn có thể hỏi về bạn bè để có thể hiểu biết được nhiều hơn
  Câu b học một biết 10 có nghĩa là chúng ta học ít nhưng mà chúng ta hiểu biết, mở mang đầu óc
  Câu c Đói cho sạch rách cho thơm có nghĩa là chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào chúng ta vẫn phải luôn trong sạch để giữ lòng tự trọng không làm điều sai trái
  Câu D bạn bè là nghĩa tư tri sao cho trước mỗi bên mới nên nghĩa là chúng ta có những người bạn là chúng ta cần trân trọng sống tốt để tình bạn mới bền lâu

  Trả lời
 2. a, Bên cạnh việc học hỏi từ thầy cô giáo và những người đi trước, chúng ta có thể học hỏi từ cả những người bạn xung quanh mình, đồng trang lứa với mình.
  b, Học một thứ nhưng mở rộng đầu óc, đào sâu nghiên cứu kỹ lưỡng nên thu nạp được nhiều kiến thức ở mặt sâu.
  c, Dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn nào cũng vẫn giữ được lòng tự trọng, phẩm chất cao quý và sự trong sạch của mình, không làm việc xấu xa trái với lương tâm.
  d, Bạn bè là những người thân thiết nên cần sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình với bạn bè để tình bạn luôn được lâu bền, tốt đẹp. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới